Tidak ada hotspot

Mohon diperiksa apabila terdapat hotspot di daftar WiFi anda. Jika ada:

(1) Mohon aplikasi WiFi Master Key (WiFi Kunci Utama) dihapus dari hp anda

(2) Sewaktu instalasi ulang, terima WiFi Master Key untuk menggunakan lokasi perangkat

(3) Setelah instalasi ulang, anda akan melihat daftar WiFi setelah klik "Mencari Kunci Biru"

Ada soalan lagi? Serah permintaan

0 Komen

Artikel ditutup untuk komen.
Kuasa daripada Zendesk