ไม่พบฮอตสปอต

กรุณาตรวจสอบว่ามีฮอตสปอตในรายชื่อไวไฟจากระบบหรือไม่ ถ้าใช่

(1) กรุณาถอนการติดตั้งไวไฟมาสเตอร์คีย์จากอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานของคุณ

(2) ในระหว่างการติดตั้งไวไฟมาสเตอร์คีย์อีกครั้ง กรุณาตกลงตอบรับให้ไวไฟมาสเตอร์คีย์สามารถเข้าถึงสถานที่ของอุปกรณ์ของคุณ

(3) หลังจากการติดตั้งไวไฟมาสเตอร์คีย์ คุณจะเห็นรายชื่อไวไฟหลังจากคลิก "ค้นหาไวไฟคีย์"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk