ฉันสามารถยกเลิกการแบ่งปันฮอตสปอตได้หรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน การแบ่งปันรหัสผ่านจะถูกดำเนินการหลังจากได้รับความยิยยอมจากคุณเท่านั้น คุณสามารถปิดการแบ่งปันได้เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ต้องการ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk