ฮอตสปอตคีย์สีฟ้า

เมื่อการเข้าถึงไวไฟที่ถูกเข้ารหัสไว้ได้ถูกแบ่งปันโดยเจ้าของ ไอคอนรูปกุญแจสีฟ้าจะปรากฏด้านข้างรายชื่อฮอตสปอต ฮอตสปอตคีย์สีฟ้าจะถูกเชื่อมต่อโดยการดึงรหัสผ่านความปลอดภัยจากฐานข้อมูลคลาว์ดของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk