การเชื่อมต่อฮอตสปอตคีย์สีฟ้าล้มเหลว

การเชื่อมต่อล้มเหลวอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

(1) รหัสผ่านถูกเปลี่ยนโดยเจ้าของฮอตสปอตและไม่ได้ถูกแบ่งปัน

(2) มีจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อในขณะเดียวกันมากเกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง

(3) สัญญาณอ่อน/ไม่เสถียร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk