อะไรคือการแบ่งปันฮอตสปอต?

เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนมีความสุขกับการใช้การเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟที่รวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถช่วยร่วมแบ่งปันฮอตสปอต โปรดทราบว่ารหัสผ่านที่ถูกแบ่งปันจะถูกส่งสัญญาณและเก็บไว้ยังฐานข้อมูลคลาว์ดของเราด้วยการเข้ารหัส128 บิท ผู้ใช้จะต้องเรียกคืนค่ารหัสความปลอดภัยจากฐานข้อมูลคลาว์ดทุกครั้งที่ต้องการใช้งานเชื่อมต่อกับฮอตสปอตที่ถูกแบ่งปัน เพื่อจุดประสงค์ด้านการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้จะถูกลบทุกครั้งหลังจากที่เชื่อมต่อสำเร็จ ข้อมูลรหัสผ่านจะไม่ถูกแสดงแก่ผู้ใช้แอพและจะไม่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ใดๆของผู้ใช้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk