ข้อมูลไวไฟของฉันปลอดภัยหรือไม่?

การส่งและการเก็บข้อมูลของรหัสผ่านทั้งหมดจะถูกดำเนินการด้วยการเข้ารหัส 128 บิท นอกเหนือจากนั้นรหัสผ่านจากฐานข้อมูลคลาว์ดของเราจะไม่ถูกบันทึกในอุปกรณ์แอนดรอยด์ใดๆทั้งสิ้น เพื่อจุดประสงค์ด้านการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้จะถูกลบหลังจากที่เชื่อมต่อสำเร็จ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk