Có an toàn khi kết nối với WiFi bằng WiFi Master Key không?

WiFi Master Key là một công cụ giúp người dùng kết nối Internet thông qua truy cập WiFi được chia sẻ bởi các chủ sở hữu hotspot. Là cổng bảo vệ đầu tiên cho người dùng truy cập Internet, WiFi Master Key cam kết cung cấp cho người dùng truy cập Internet an toàn.
 
 
 
Sau khi người dùng truy cập điểm truy cập WiFi, Hệ thống nhận thức đám mây bảo mật WiFi do WiFi Master Key phát triển sẽ thực hiện phát hiện bảo mật điểm nóng để xác định xem có tấn công ARP hoặc giả mạo DNS hay không và điểm truy cập WiFi là giả mạo hoặc lừa đảo WiFi. WiFi Master Key cũng quét dữ liệu lịch sử điểm nóng bằng công nghệ dữ liệu lớn để giúp người dùng dự đoán rủi ro điểm nóng và cung cấp cho người dùng dịch vụ bảo vệ kết nối và bảo vệ kết nối trước.
 
 
 
WiFi Master Key tuân theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 để thiết lập hệ thống quản lý bảo mật thông tin nội bộ của nó và thiết lập kênh trực tiếp cho các yêu cầu bảo hiểm bảo mật người dùng * và Trung tâm phản hồi bảo mật WiFi SRC * để đạt được phản ứng và quản lý rủi ro theo thời gian thực.
 
 
* Bảo hiểm an ninh WiFi hiện chỉ có sẵn ở Trung Quốc.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk