Hotspot chìa khóa xanh?

Một khi truy cập WiFi mã hóa được chia sẻ bởi chủ sở hữu, một biểu tượng chìa khóa xanh sẽ xuất hiện bên cạnh hotspot. Hotspot chìa khóa xanh có thể được kết nối bằng cách lấy mật mã mã hóa từ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây của chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk