Chia sẻ hotspot là gì?

  1. Vì lợi ích của tất cả người dùng để tận hưởng kết nối WiFi miễn phí và nhanh chóng, bạn có thể chia sẻ hotspot.
  2. Lưu ý rằng tất cả mật khẩu chia sẻ sẽ được truyền và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu điện toán đám mây của chúng tôi bởi mã hóa 128 bits. Người dùng cần lấy mật khẩu mã hóa khỏi cơ sở dữ liệu mỗi lần họ muốn kết nối với hotspot chia sẻ. Vì mục đích an toàn và bảo mật dữ liệu, dữ liệu mã hóa sẽ được xóa sau khi kết nối thành công.
  3. Thông tin mật khẩu sẽ không được hiển thị cho người dùng hay lưu lại trong bất kỳ thiết bị nào
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk