Không thể kết nối với hotspot chìa khóa xanh?

"Những lý do sau đây có thể dẫn đến kết nối thất bại:

(1) Mật mã đã được cập nhật bởi chủ sở hữu hotspot mà không được chia sẻ

(2) Có quá nhiều thiết bị đang kết nối. Xin vui lòng thử lại sau

(3) Tín hiệu yếu/không ổn định.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk