Tại sao tôi không thể tự động kết nối?

Nếu bạn không thể tự động kết nối, có thể do các lý do sau:
 
1. Thông tin điểm nóng không được lưu cục bộ trong thiết bị do các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư. Vui lòng mở ứng dụng và kết nối thủ công.
 
2. Kết nối Hotspot được giới hạn bởi số không. của người dùng để đảm bảo tính khả dụng của mạng cho tất cả. Vui lòng mở ứng dụng và kết nối thủ công.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk