Không tìm thấy hotspot?

Xin vui lòng kiểm tra xem có hotspot ở trên hệ thống danh sách WiFi. Nếu có

(1) Hãy gỡ bỏ cài đặt WiFi Master Key khỏi thiết bị của bạn

(2) Khi cài đặt lại, hãy chấp nhận WiFi Master Key sử dụng vị trí của thiết bị

(3) Sau khi cài đặt lại, bạn sẽ thấy danh sách WiFi sau khi bấm vào "tìm kiếm chìa khóa WiFi"

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk