Làm cách nào để kết nối với điểm phát WiFi khả dụng?

1. Nhấp vào "Nhận thêm WiFi miễn phí" để tìm các điểm truy cập WiFi được chia sẻ gần đó.
 
2. Nhấp vào các điểm nóng được liệt kê bằng nút "Kết nối" để kết nối WiFi.
 
Các điểm truy cập WiFi với nút "Kết nối" được chia sẻ và sẵn sàng kết nối miễn phí.
 
3. Đã kết nối!
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk