WiFi Master Key hoạt động như thế nào?

1. Chạy  WiFi Master Key trên điện thoại Android của bạn


2. Vào mục  kết nối, bấm vào " để tìm kiếm những hotspot WiFi sẵn sàng ở xung quanh


3. Những hotspot chìa khóa xanh được chia sẻ và có thể kết nối miễn phí

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk