Bộ phận phát hiện tín hiệu WiFi

Bằng cách sử dụng máy phát hiện tín hiệu gắn liền, bạn sẽ biết được cường độ tín hiệu của một hotspot WiFi được định sẵn. Mẹo nhỏ cho bạn là hãy di chuyển xung quanh với thiết bị di động để tìm được điểm có cường độ tín hiệu mạnh nhất và điều này sẽ làm tăng khả năng kết nối thành công

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk